BİLDİRİLER

İndirmek İstediğiniz Makalenin üzerine Tıklayınız.

 

55 HRC Sertliğinde Isıl İşlem Görmüş DIN 1.2344 Esr Kalıp Çeliğinin Yüksek İlerleme İle Frezelenmesinde Takım Aşınması-Kesme Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi.

AA7075 ve AA 6013 Alüminyum Malzemelere Delik Delme Operasyonu Sürecinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi.

Aısı 303 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Kesici Kenar Formunun Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştırılması.

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Delinmesinde Tek Katlı Ve Çok Katlı Kaplamaların Delik Kalitesi Üzerindeki Etkileri.

Aısı 316L Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takım Burun Yarıçapının Kalıntı Gerilmeler Üzerine Etkisi.

AISI 316L Malzemesinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Bölgesi Sıcaklığı Üzerindeki Etkisi.

AISI D3 Soğuk İş Takım Çeliği Zımbalarında Sıfır Altı-Kriyojenik İşlemin Aşınmaya Etkisi.

Al Matrisli MgO Takviyeli Kompozitlerin Farklı Kesici Uçlarla Tornalanmasında Kesme Hızının Aşınma Davranışına Etkilerinin İncelenmesi.

Alüminyum 7050 Alaşımının Frezelenmesinde Takım Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi.

ASJ Kesme İşleminde Tam Faktöriyel İle Taguchı Deney Tasarımı Yöntemlerinin Yüzey Pürüzlülüğü Tahmin ModeliOluşturmadakiEtkileri.

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitlerin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi.

CGI Motor Blok Malzemesinin İşlenebilirliği.

Çift Uç Açılı Spiral Matkapta Takım Ömrü.

Delik Delme İşlemlerinde Islah Çeliklerinin İşlenebilirliğinin İncelenmesi.

DIN 1.2311 Ve 1.2738 Kalıp Çeliklerinin İşlenebilirliği.

Eğitim Amaçlı 4 Eksenli Masa Üstü Cnc Freze.

Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Delinmesi Üzerine Bir Araştırma.

Eşzamanlı Frezeleme Operasyonlarının Dinamiği ve Kararlılığı.

Frezeleme Uygulamalarında Kesici Uç Sayısının Titreşim Ve Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi.

Frezelemede Çok Amaçlı Genetik Algoritma Yaklaşımı İle Kesme Koşullarının Optimizasyonu.

Frezeyle Tornalama Yönteminin Süreç Modellemesi.

Epgc 201 Kompozit Malzemenin Delinmesinde Oluşan Deformasyona Etki Eden Parametrelerin Araştırılması.

İmplant Malzemesi Olarak Kullanılan AISI 316 L Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Kuru Tornalanabilirliğinin Araştırılması.                                                                                                                                                        

İnconel 718 Süper Alaşımının Cvd Kaplamalı Kesici Takım İle Yüzey Frezelemesinde, Kesme Parametrelerinin YüzeyPürüzlülüğüne Etkisi.

Invar36 Demir-Nikel Alaşımının Minimum Miktarda Yağlama (Mql) Tekniği İle Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.

Kanal Torna Kaleminin Yüzey Pürüzlülük Performansının Optimizasyonu.

Kaplamalı Ve Kaplamasız Sementit Karbür Takımlar İçin Takım Ömrü Modeli’ndeki “N” Üstel Değerinin Deneysel Olarak Araştırılması.

Kesme Kalıplarında Açılı-Eğimli Zımbaların Kesme Kuvvetine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi.

Kılavuz İle Vida Açma İşlemine Kesme Yönteminin Ve Kesme Parametrelerinin Etkileri.

Kübik Bor Nitrür (C-BN) Kaplamalar.

Magnezyum Alaşımlarının İşlenmesi

Metal Enjeksiyonla İmal Edilen Alüminyum Alaşımının Hassas Tornalanabilirliğinin Araştırılması.

Ortogonal Talaş Kaldırmada Kesici Ağız Yuvarlatma Yarıçapının Kesme Kuvvetlerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi.

Östemperlenmiş Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirde Yığıntı Talaş Oluşumunun Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi.

Radüslü Ve Pahlı Kesici Kenar Mikro Geometrilerinin Kesme Kuvveti  Takım Sıcaklığı ve Takım Aşınmasına Etkisi.

Robotlu Hücrelerde Yalın Üretim Teknikleri Kullanılarak Robot Çevrim Zamanının ve Verimliliğinin Arttırılması.

S235JR (1.0038) Sac Malzemeye Uygulanan Isıl İşlemlerin İleri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi.

Sertleştirilmiş 1.2738 Plastik Kalıp Çeliklerinin Yüksek Hızlarda İşlenmesinde Titreşimin İşleme Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi.                                                                                                                                                                                                             

Sertleştirilmiş Çeliklerin Sert Tornalama Yöntemi İle İşlenmesi.

Servo Kontrollü Plastik Enjeksiyon Makinası Tasarımı.

Silindirik Taşlama İçin PLC Kontrollü Taş Bileme Aparatının Tasarımı ve İmalatı.

St 37 Çeliğinin Sürtünmeli Ve Geleneksel Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün Araştırılması.

Şekil Verilmiş Uçak Gövde Kabuklarının 5 Eksen Frezeleme Yöntemiyle İşlenmesi.

Takım Ömrü Modellerinde Kübik Bor Nitrit Kesici Takımlar İçin “n” Üstel Değerlerinin Deneysel Olarak Araştırılması.

Takım Ömrü Modellerinde Sermet Kesici Takımlar İçin “n” Üstel Değerlerinin Deneysel Olarak Araştırılması.

Talaşlı İmalat Optimizasyonunda Metodik Yaklaşım Ve Sektörel Bir Altı Sigma Proje Uygulaması.

Tornalama İşlemi Parametrelerinin Deneysel Ve Nümerik Çalışmalarla İncelenmesi.

Tornalama İşleminde Cevap Yüzey Metodu İle Kesme Kuvvetlerinin Kesme Parametrelerine Bağlı Olarak Modellenmesi.

Tornalama İşleminde Kesici Uç Tutturma Yönteminin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi.

Tornalamada Değişken İlerlemenin Başlangıç Aşınmasına Olan Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi.

Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Matkapla Delinmesinde Çapak Oluşumunun Taguchi Yaklaşımı İleİncelenmesi.

Yatay Freze Makinesi İle Profil İşleme Sırasında Siper Parçasının Hasar Analizi.

Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirlerin (Ni-Hard) Tornalanmasında Kesme Kuvvetinin Modellenmesi.

Yüksek Manganlı Çeliğin Kesici Ağzı Yuvarlatılmış Sert Metal Takımlar İle Ortogonal Tornalanmasında Takım Ömrü.

Yüksek Toleranslı Plazma Arkı İle Kesme Parametrelerinin Araştırılması.